Rum 1 - Underholdning & Service

Bålsted

Helseskovens første rum repræsenterer oplevelsesværdien Underholdning & Service. Årsagen er helt praktisk; det er det første rum, man kommer til, når man vandrer ind på hovedstien i Arboretet. Desuden er det godt at have et samlingssted i starten, hvor mange kan samles, når vi f.eks. har rundvisninger.

Oplevelsesværdien Underholdning & Service handler om at designe et rum, der er forberedt til besøgende, hvor de kan samles, spise, drikke, more sig og kigge på andre mennesker. Det skal være let for de besøgende at komme frem i rummet og finde bekvemme siddepladser.

Rummet er halvrundt i sin form. Gulvet består af grus og er direkte koblet til en grussti. Bænkenes placering følger rummets halvrunde form. Rummet åbner sig ud mod omgivelserne. Væggene består af brændestakke og busk- og staudebeplantning. Den åbne form muliggør flere slags aktiviteter.

Baenke-samlingssted

Rummet har fire lange bænke – en del i sol og andre i skygge. Bænkene er placeret, så man kan se andre mennesker i rummet samtidig med, at man har udsyn over en god del af Arboretet. Brændestakkene er placeret bag ved bænkene, og deres funktion er at skabe læ og gøre rummet tydeligere. Fuglekasser skal lokke nogle af de mange fuglearter til, som yngler i Arboretet. Et flytbart bålsted kan placeres centralt i rummet. Bålet bliver et samlingspunkt, men giver også mulighed for f.eks. at koge kaffe og bage snobrød. Desuden spreder ilden både varme, lys og tryghed.