Om Octovia®

Bænk i natur

Formål

Formålet med Helseskoven Octovia® er at skabe rammer for forskning, undervisning og demonstration af, hvordan grønne områders oplevelsesværdier kan designes og fremme menneskers mentale sundhed.

Historie

I 2011 begyndte planlægningen og skitseringen af Helseskoven Octovia®, og i november 2014 blev området indviet. Projektet hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet under projektleder professor Ulrika K. Stigsdotter (IGN) og blev finansieret af Realdania, Den Obelske Familiefond, G.B. Hartmanns Familiefond, Friluftsrådet og Københavns Universitet. Selve anlægsarbejdet blev gennemført i samarbejde med BYGST, Campus Service, Campus Byggeri (KU), tegnestuen Schønherr og anlægsgartnerfirmaet Anders Matthiessen.

Designet af Helseskoven Octovia® er baseret på forskningsresultater fra et forskningsprojekt ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i samarbejde med professor Patrik Grahn (SLU).

Helseskoven Octovia® er anlagt i Arboretet i Hørsholm, der er ejet af 15. Juni Fonden. Læs mere om Arboretet.

Helseskovens design

Helseskoven Octovia® er baseret på forskning vedrørende menneskers præferencer i forhold til bestemte naturoplevelser. De eksisterende naturkvaliteter i Aboretet blev analyseret forud for anlæggelsen og grupperet til otte oplevelsesværdier, der baserer sig på, hvad folk godt kan lide. En del af disse værdier er relateret til mental restitution, som er vigtig for blandt andet mennesker med stressrelaterede sygdomme.

Forskningen bag Helseskoven Octovia® var et samarbejde mellem IGN og SLU og hovedresultatet var en udvikling af det vi betegner som ’de otte oplevelsesværdier’. Baggrunden for projektet var et ønske om at skabe en forskningsmæssig dokumentation for oplevelsesværdierne, som kan bruges af embedsmænd, byplanlæggere, forvaltere og designere til inspiration og argumentation for planlægning og forvaltning af grønne områder. Ved at give eksempler på, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremmende oplevelsesværdier i praksis, kan man skabe bedre overensstemmelse mellem planlægningen og designet af grønne områder og stressede borgeres præferencer og behov.

Bænk under et træ

Helseskoven Octovia® udgøres arealmæssigt af ca. to hektar og består af otte rum og et 750 meter langt stiforløb, der forbinder rummene. Hvert rum repræsenterer en af de otte oplevelsesværdier: Underholdning & Service, Fælled, Artsrigt, Fredfyld, Kulturhistorisk, Rumligt, Vildt og Fristed.

Det første rum repræsenterer oplevelsesværdien Underholdning & Service, men fungerer også som samlingssted med informationsskilte om Helseskoven som helhed. Fra samlingsstedet leder et stiforløb til de syv andre rum, hvor de øvrige oplevelsesværdier findes. Alle rum har et skilt, der beskriver den aktuelle oplevelsesværdi og forklarer, hvordan rummet er formgivet. Indgangene til alle rum er markeret med en granitsten med rummets nummer. En lignende sten markerer udgangen og en pil viser retningen til næste rum.

Rum

    

  Oplevelsesværdi

1

  Underholdning & Service

2

  Fælled

3

  Artsrigt

4

  Fredfyldt

5

  Kulturhistorisk

6

  Rumligt

7

  Vildt 

8

  Fristed