Rum 5 - Kulturhistorisk

Asketraekrone

Dette rum repræsenterer oplevelsesværdien Kulturhistorisk. Rummet har en langstrakt form, og gulvet består af græs med en grussti. Væggene består af buske og stauder og enkelte store træer. Oplevelsesværdien Kulturhistorisk dannes for en stor del af elementer, som er formet af mennesker, f.eks. springvand, statuer og kanaler. Disse elementer hverken må eller bør indgå i Arboretet. Det betyder, at vi måtte bruge en mere åben tolkning af oplevelsesværdien Kulturhistorisk som grundlag for designet.

Historisk Jordvold

Arboretet ligger på tidligere landbrugsjord, og her findes stadig spor af menneskelig aktivitet, nemlig den gamle landevej, hvor bønderne ledte deres kreaturer ind til markedet i Hørsholm. Den ses i dag som en vold langs med stien, der leder gennem rummet. Rummet har to bænke. Den ene orienterer sig mod volden og den anden mod asketræet ’V.1’. Asketræ- et ’V.1’ er en podning fra 1934 af et gammelt, smuk asketræ, som stod tæt ved Gyrstinge sø på Midtsjælland.