Forskning

Designet af Helseskoven Octovia® er baseret på forskning. I de seneste årtier har en stigende mængde forskning fra en række discipliner bekræftet den generelle opfattelse af, at naturen er en positiv ressource i forhold til menneskets sundhed. For at realisere de sundhedsfremmende potentialer er det nødvendigt at forstå, hvad områderne kan og hvordan de skal indrettes.

Natur - løvtræer og græs

Forskningsteorier om design af sundhedsfremmende grønne områder

I dag tyder forskning fra laboratorieforsøg og feltstudier på, at visuel eller fysisk kontakt med natur giver helbredsmæssige fordele. Effekterne ses både på celleniveau (fysiologiske målinger), hos det enkelte individ (selvoplevede effekter) og på befolkningsniveau (epidemiologiske studier). Forskningen viser blandt andet, at grønne områder har en positiv indvirkning på sundheden på tre hovedområder:

• Ved at opfordre til fysisk aktivitet

• Ved at opfordre til social kontakt

• Ved at give mulighed for fysisk og mental restitution (se ’Konceptmodel Octovia).

Forskning i natur og terapihaver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

På Københavns Universitet forsker vi i, hvordan og hvorfor naturmiljøer har en positiv indflydelse på menneskers fysiske og mentale sundhed ud fra et forebyggende og behandlende perspektiv.   

Læs mere om forskergruppens arbejde.