Natur, sundhed og design

Vi arbejder med forskning, udvikling, undervisning og formidling inden for sundhedsdesign og naturbaseret terapi med det formål at fremme sundheden for forskellige målgrupper.

Bænk i naturen

Grønne områder der understøtter sundhed

Naturmiljøer, der fremmer sundhed og understøtter behandling, efterspørges mere og mere. Det er dog ikke alle former for naturmiljøer, der har en gavnlig effekt på helbredet – og nogle har decideret negativ effekt. Arbejdet med at designe grønne områder (haver, parker, skove etc.), sådan at de understøtter sundhed, har udviklet sig til en ny gren inden for landskabsarkitekturen. Den kaldes Health Design, på dansk sundhedsdesign.

Anvendelsesorienteret forskning

Forskergruppen Natur, Sundhed & Design er en tværfaglig gruppe af forskere, der beskæftiger sig med forholdet mellem mennesker, sundhed, natur og sundhedsdesign. Det meste af vores forskning er anvendelsesorienteret og retter sig mod andre forskere, praktikere og studerende. Gruppens ekspertise hjælper beslutningstagere, byplanlæggere, landskabsarkitekter og terapeuter med at omsætte viden til praksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgte publikationer

Se alle publikationer i Københavns Universitets forskningsbase

Andersen, L., Corazon, SS. & Stigsdotter, UK. 2021. Nature Exposure and Its Effects on Immune System Functioning: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18.

Stigsdotter, UK. & Sidenius, U. 2020. Keeping promises - How to attain the goal of designing health-supporting urban green space. Landscape Architecture Frontiers, 8(3), 78-89.

Stigsdotter, UK., Corazon, SS., Nyed, PK., Larsen, HB. & Fjorbak, LO. 2018. Efficacy of nature-based therapy for individuals with stress-related illnesses: Randomized controlled trial, British Journal of Psychiatry, 213(1):404-411.

Stigsdotter, UK., Corazon, SS., Sidenius, U., Kristensen, J. & Grahn, P. 2017. It is not all bad for the grey city – A crossover study on physiological and psychological restoration in a forest and an urban environment, Health & Place, 46:145–154.

Stigsdotter, UK., Ekholm, O., Schipperijn, J., Toftager, M., Kamper-Jørgensen, F. & Randrup, TB. 2010. Health promoting outdoor environments – Associations between green space, and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey. Scandinavian Journal of Public Health, 38(4):411-417.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master  landskab og planlægning er en fleksibel videreuddannelse med to specialiseringer. Vi underviser på den specialisering, der hedder Naturbaseret terapi og sundhedsfremme:

Det er også muligt at få et skræddersyet forskningsbaseret undervisningsforløb til en gruppe medarbejdere, en ledergruppe, en virksomhed eller en kommune. Få mere at vide hos seniorkonsulent Bente Skov Enevoldsen på bse@ign.ku.dk

Vi underviser desuden i Health Design (MS)

 

 

 

 

 

 

Se også forskergruppens engelske hjemmeside Nature, Health and Design

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Anna Maud von Bülow Videnskabelig assistent +4535331252 E-mail
Bente Skov Enevoldsen Kontorfunktionær +4535327275 E-mail
Dorthe Varning Poulsen Lektor +4535336784 E-mail
Henriette Busk Adjunkt   E-mail
Marie Christoffersen Gramkow Adjunkt +4535330365 E-mail
Patrik Karlsson Nyed Akademisk medarbejder FU +4535331832 E-mail
Sus Sola Corazon Lektor +4535332263 E-mail
Ulrik Sidenius Adjunkt +4535336786 E-mail
Ulrika K. Stigsdotter Professor +4535331786 E-mail

Forskergruppeleder

Ulrika K. StigsdotterUlrika K. Stigsdotter
Professor MSO


E-mail: uks@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 17 86
Mobil: 40 11 08 01