Kontakt

Hovedtelefonnummer: 35 33 15 00
E-mail: ign @ ign.ku.dk

IGN er placeret på flere lokaliteter