Om instituttet – Københavns Universitet

IGN > Om instituttet

Om Institut

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) hører under
SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Fælleshuset på Rolighedsvej

Fælleshuset på Rolighedsvej 23, Frederiksberg

På IGN er vi omk. 450 ansatte, 2000 studerende og 160 indskrevne Ph.d.-studerende.
Vi har en årlig omsætning på ca. 330 mio. kr.

  • Forskning og undervisning

  • Organisation

  • Hvor finder du os?

Forskning og undervisning

Vi arbejder med forskning og uddannelse inden for Geografi, geoinformatik, Geologi, geoscience, skov, natur og biomasse samt Landskabsarkitektur og planlægning. På Skovskolen er man ansvarlig for professions- og erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser.

IGN har studieledelsen for en række uddannelser og og bidrager også væsentligt til andre uddannelser:

  • 7 bacheloruddannelser (hvoraf 3 er professionsbachelorer)
  • 9 kandidatuddannelser
  • 1 erhvervsuddannelse
  • 6 efteruddannelser og en række AMU-kurser

Se oversigten over uddannelser

Organisation

Vi er organiseret i et sekretariat, fire sektioner der varetager forskning og bachelor- og kandidat uddannelser og Skovskolen. Forskningen varetages af 21 forskningsgrupper fordelt på de fire sektioner.

Ledelsen varetages af institutleder Claus Beier, samt viceinstitutleder for henholdsvis forskning og undervisning samt fire sektionsledere og forstanderen på Skovskolen.

IGN deltager også i centrene: GEOCENTER Danmark og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab).

IGN har desuden en række råd og udvalg, der bidrager til at sikre ledelsesrådgivning, medinddragelse, dialog og samarbejde.

Vi er placeret på flere adresser: