Om Institut

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) hører under SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Fælleshuset på Rolighedsvej 23, Frederiksberg

På IGN er vi omk. 450 ansatte, 2000 studerende og 160 indskrevne Ph.d.-studerende. Vi har en årlig omsætning på ca. 330 mio. kr.