Vådområder kan reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren

Det nye forskningscenter - Global Wetland Center skal over de næste seks år bidrage til at bekæmpe klimaforandringer og opbygge mere viden om, hvordan vådområder rundt om i Verden kan reducere udledningen og øge optagelsen af drivhusgasser. 
Vådområde med risdyrkning i Ghana
Vådområde med risdyrkning i Ghana. Foto IGN, Bo Elberling.

Det er forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sammen med Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, DHI A/S og GEUS der over de næste år vil dele deres erfaringer og forskning inden for biogeokemisk- og hydrologisk modellering, satellitdata, kunstig intelligens og afhjælpning af klimaforandringer. De fire parter vil sammen skabe større viden om, hvordan vådområder bedst kan bringes i spil i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

Centerets arbejde vil føre til konkrete anbefalinger til de politiske beslutningstagere i FN’s miljøprogram UNEP, så lande i hele Verden kan få hjælp til at nå deres klimamål.

Læs mere på centrets hjemmeside 

 

 

 

Vådområder udgør kun en mindre del af det totale landareal på Jorden, men de er vigtige hotspots for optagelse og frigivelse af adskillige drivhusgaser. Gennem mange år er vådområder blevet drænet, f.eks. til landbrug. Det har resulteret i, at det opsamlede kulstof bliver nedbrudt og frigivet som CO2. Når man igen vådlægger områderne reduceres udledningen af CO2, men samtidig øges udledningen af metan og lattergas, to mere potente drivhusgasser.

Måling af drivhusgasudledning i Danmark, Foto IGN, Bo Elberling.

”For at forstå samspillet mellem hydrologi og biogeokemi i vådområderne på globalt plan vil vi i Global Wetland Center udvikle modelværktøjer der kombinere feltobservationer, eksperimenter, satellitbaserede observationer og teknologier baseret på kunstig intelligens. De nye modeller skal give vigtige oplysninger om drivhusgasbalancen og hjælpe til at udvikle forvaltningsstrategier, der kan reducere udledningen og understøtte et globalt skift i retning af klimaneutralitet, fortæller Guy Schurgers fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU og leder af centret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STØTTET AF

Projekt: Global Wetland Centerhar modtaget en seksårig finansiering fra Novo Nordisk Fonden

Periode: 1.1.2024 – 31.12.2029

DELTAGER I PROJEKTET

  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
  • Datalogisk Institut
  • DHI A/S
  • GEUS