Uddannelser – Københavns Universitet

IGN > Uddannelser

Uddannelser

IGN underviser på en lang række uddannelser på flere niveauer: bachelor, kandidat og ph.d.-uddannelser samt professionsbachelor og EUD.

Studerende på Landskabsarkitektur

En 3-årig bacheloruddannelse kan udbygges med en 2-årig kandidatuddannelse. Efter kandidateksamen vælger nogle at tage en 3-årig ph.d.-uddannelse.

Vi udbyder også en række efter- og videreuddannelser og korte kurser.

Bachelor
Geografi & geoinformatik
Geologi–geoscience
Landskabsarkitektur
Naturressourcer

Professionsbachelor
Have- og parkingeniør
Skov- og landskabsingeniør
Natur- og kulturformidler

Erhvervsuddannelse  
Skov- og naturtekniker

Kandidat
Geology-Geoscience / Geologi-geoscience
Geography and Geoinformatics / Geografi og geoinformatik
Landscape Architecture / Landskabsarkitektur
Forest and Nature Management / Skovbrugsvidenskab
Agricultural Development / Naturressourcer og udvikling
Miljø- og naturressourceøkonomi / Environmental and Natural Resource Economics
Nature Management / Naturforvaltning
Climate Change / Klimaforandringer
Sustainable Forest and Nature Management
Sustainable Tropical Forestry