Efteruddannelse & kurser – Københavns Universitet

IGN > Efteruddannelse & kurser

Efteruddannelse & kurser

IGN tilbyder en række efter-og videreuddannelser. Du kan tage en hel uddannelse eller vælge et modul. Vi afholder også korte kurser, temadage og konferencer indenfor vores fagområder.

Efteruddannelse - til dig med en kort, mellemlang eller lang uddannelse

Sæt friluftsliv, parkvirksomhed, natur eller landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning i centrum for din videreuddannelse. På IGN's efter- og videreuddannelser kan du få flere kompetencer på et videregående niveau.

Korte kurser, temadage og konferencer - til dig, der ønsker faglig nyudvikling

IGN's forskning formidles til praktikere og fagprofessionelle på kurser, temadage eller konferencer, hvor praktikere møder forskere og rådgivere om aktuelle emner.
Læs mere i arrangementskalenderen.

AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser)

Skovskolen udbyder AMU-kurser på områderne skovbrug og landskabsdrift.
Kurserne udbydes overalt i Danmark, men primært på Skovskolen i Nødebo på Sjælland og på Eldrupgård på Djursland. Kurserne er korte fagrettede kurser til faglærte og ikke-faglærte. Kurserne varer fra 1 dag til 3 uger. Find en oversigt over AMU-kurserne på Skovskolens hjemmeside

Sommerkurser

IGN´s sommerkurser foregår i august, og de giver ECTS-point. Sommerkurser er både for studerende, der kan tage et kursus som valgfag og for fagprofessionelle, der kan tage et kursus som en efteruddannelse.