Efteruddannelser – Københavns Universitet

IGN > Efteruddannelse & kurser > Efteruddannelser

Efteruddannelser

På IGN kan du videreuddanne dig på en række kompetencegivende efteruddannelser.

Efter- og videreuddannelser

Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed (TPD)

Parkdiplomuddannelsen udbygger dine kvalifikationer i teknisk styring, ledelse, kommunikation og samarbejde på park-, vej- og naturområdet.

Master i landskab og planlægning

Master i landskab og planlægning  er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. Uddannelsen har fire grene og kvalificerer dig til at arbejde med landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning, friluftsliv eller naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Undervisningen foregår i tæt samspil med praksis, og vi lægger vægt på tværgående samarbejde og netværk. Master i landskab og planlægning er en udvidelse af den tidligere masteruddannelse i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning.

Kanoer på en strandFriluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelsen er en fleksibel, modulopdelt efter- og videreuddannelse på 60 ECTS point, som du kan tage over op til tre år. Studiet kan både bruges som en katalysator for nye jobmuligheder eller som et fagligt løft for undervisere med interesse for natur og friluftsliv.

Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen udvikler dine kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning. Du får afprøvet nye idéer, udveksler viden og erfaringer med kolleger fra hele landet, bliver inspireret og bliver en del af et naturvejledernetværk.

FeltarbejdePædagogisk diplommodul i friluftsliv og udemotion

På kurset arbejder du med uderummets mange muligheder som både læringsmiljø, legeplads og motionsrum. Du vil få indsigt i, og erfaringer med, hvilke effekter bevægelse har på socialisering, identitet, fysisk og menneskelig udvikling.

Pædagogisk diplommodul i udeskoledidaktik

Udeskoledidaktik bruger naturen, men også kulturen som pædagogisk rum. Det pædagogiske diplommodul Udeskoledidaktik udbydes i et samarbejde mellem Skovskolen, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol.