Forskningsbaseret Rådgivning

IGN udfører betjening af myndigheder som styrelser, ministerier og internationale organisationer, f.eks. EU, FAO og World Health Organisation.

Vi leverer uvildig og sikker viden, som senere kan danne grundlag for politiske beslutninger. Arbejdet baserer sig på IGN’s forskning og omfatter bl.a. overvågning, rådgivning og formidling.

IGN udfører i dag fast myndighedsbetjening for Miljøministeriet inden for rammerne af KU’s Rammeaftale med ministeriet. Desuden overvåger vi skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Miljøstyrelsen.

Andre opgaver løses efter behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Få mere at vide om instituttets Forskningsbaserede rådgivning
på e-mail:

myndighed@ign.ku.dk