Skovovervågning

Vi overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Naturstyrelsen.

Skovvorevågning, drone billede. Foto Kent Pørksen

Opgaven løses i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Overvågningen sker i samarbejde med andre nationale og internationale myndigheder og institutioner.

Overvågningen er fastlagt i en tillægskontrakt til resultatkontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet som et samfinansieret projekt: Kontrakt om Skovovervågning 2018

Overvågningen består overordnet af tre dele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vivian Kvist Johannsen, Sektionsleder
Email: vkj@ign.ku.dk

Spørgsmål om skovovervågning kan
også stilles til skovstatistik@ign.ku.dk

Kort over skovressourcer

Kortet over skovressourcer

Kortet over skovressourcer gør det nemt at få information om de danske skove, f.eks. bevoksningshøjde og vedmasse.

Læs mere om skovressourcer