Skovovervågning

Vi overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Miljø- og Fødevareministeriet.

Skovvorevågning, drone billede. Foto Kent Pørksen

Overvågningen af skovenes tilstand og skovbrugets udvikling er fastlagt i en tillægskontrakt til den resultatkontrakt instituttet har med Miljø- og Fødevareministeriet. Læs kontrakten om Skovovervågning 2021-2024

Overvågningen består overordnet af tre dele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort over skovressourcer

Kortet over skovressourcer

Kortet over skovressourcer gør det nemt at få information om de danske skove, f.eks. bevoksningshøjde og vedmasse.

Find flere oplysninger om skovressourcer 

Spørgsmål om skovovervågning kan stilles til sektionslederne eller til skovstatistik@ign.ku.dk

Skov og Bioressourcer

Sektionsleder

Thomas Nord-Larsen
35 33 17 58
40 32 43 94
tnl@ign.ku.dk

Skov- og Landskabsøkologi

Sektionsleder

Inger Kappel Schmidt

35 33 16 68
iks@ign.ku.dk