Bytræarboretet – Københavns Universitet

Bytræarboretet i Hørsholm er en samling af træer, som traditionelt bruges eller kan bruges som bytræer

Formålet med By­træ­arboretet er at:

  • vise et handelssortiment af træer, der kan bruges som by­træer
  • vise træernes reaktion på opbygningsbeskæring, der anvendes for at tilpasse bytræer til de krav trafik og brug stiller til dem
  • undersøge træernes reaktion på formklipningsmetoder
  • dokumentere træernes vækst og udvikling
  • etablere et sammenligningsgrundlag for træer plantet under byformål
  • være reference i forhold til forventede tilvækstrater for træer plantet under andre vilkår
  • opbygge en referenceliste af træplantninger.

Bytræarboretet er den eneste kendte træsamling, hvor man systematisk udfører beskæringer og dokumenterer træernes reaktion herpå.

Bytræsamlingen

Find informationer om bytræernes reaktioner på forskellige former for beskæring, deres vækst og udvikling i Bytræsamlingen.

Den komplette lindenøgle

Lind (Tilía) er en løvfældende vedplante-slægt omfattende omkring 45 arter, bestem dem med den komplette lindenøgle.