Blade

Bytræarboretet i Hørsholm viser en samling træer, som traditionelt bruges eller kan bruges som bytræer

Formålet med Bytræarboretet er at:

  • vise et handelssortiment af træer, der kan bruges som by­træer
  • vise træernes reaktion på den opbygningsbeskæring, der anvendes for at tilpasse bytræer til de krav, som trafik og brug stiller til dem
  • undersøge træernes reaktion på formklipningsmetoder
  • dokumentere træernes vækst og udvikling
  • etablere et sammenligningsgrundlag for træer plantet under byformål
  • være reference ift. forventede tilvækstrater for træer plantet under andre vilkår
  • opbygge en referenceliste af træplantninger.

Bytræarboretet er den eneste kendte træsamling, hvor man beskærer systematisk og dokumenterer, hvordan træernes reagerer.

Bytræsamlingen

Bytræsamlingen

Find informationer om bytræers vækst, udvikling og hvordan de reagerer på forskellig beskæring i Bytræsamlingen.

Den komplette lindenøgle

Den komplette lindenøgle

Lind (Tilía) er en løvfældende vedplante-slægt med omkring 45 arter. Bestem dem med den komplette lindenøgle.