Etablering og drift af bytræer

Bytræarboretet har seks træer af hver inden for de mest anvendte slægter og arter, og tre træer af hver inden for de ikke så almindeligt anvendte slægter og arter. I samlingen af små træer er der plantet et eksemplar af hver.

Download en animation af, hvordan samlingen af store træer er opbygget og skal udvikles (PPT). 

Arealet blev ryddet for skov

Arealet var forinden ryddet for skovlignende arboretsplantninger. Rydningen foregik som en skovning af træer og efterfølgende knusning af kvas og stød.

Plantning

Træer i Bytræarboretet. Foto: Marie Fangel CleemannFlertallet af træerne er plantet i foråret 2001. Plantestørrelsen var primært 10-12 cm stammeomfang. Plantning af de barrodede træer foregik i udgravede plantehuller.

Efterfølgende blev træerne bundet op til én stok og der blev yderligere placeret fejestokke rundt om for at beskytte mod fejning fra råvildt.

Ukrudtsbekæmpelse

Flis blev udlagt omkring hvert træ, som ukrudtsbekæmpelse. Det første år blev der vandet efter behov. Der er foretaget efterplantning i fornødent omfang, hvilket fremgår af ”vækstdata”

Beskyttelse af stammer

Frem til 2006 har stammerne været beskyttet mod dyregnav ved påsætning af stammebeskyttere.

Drift

Ingen træer der kan klare sig helt uden beskæring. Systematisk og dokumenteret beskæring udføres i Bytræarboretet for at udvikle de ønskede typer med de ønskede udtryk.

Fuldkronede bytræer

Alle træer vises som fuldkronede. Der vises fuldkronede eksemplarer som både højstammede og lavstammede. De lavstammede er ikke beskåret siden plantning. De højstammede beskæres årligt efter guiden "Beskæring af træer" fra Dansk Træplejeforening med opbygningsbeskæring og opstamning med henblik på at de skal kunne udvikles til at blive stammet op til frihøjdekravet på 4,5 m.

Formede bytræer

Hvor der er plantet 6 træer af samme art/sort, er der to som formes. Det ene formklippes og det andet knudebeskæres. Hvor der er 3 træer af samme art/sort formes det ene enten som formklippet eller som knudebeskæring. For populus og Salix gælder at formningen sker som en styning.

Formklippede bytræer

Formklipningen sker årligt med stanghækkeklipper i en størrelse på 1 x 1 x 1 m med 2 m stamme. Den årlige klipning skal danne tætte hæksider. Tilklipningen til størrelsen er sket før vækstsæsonen 2005 som en beskæring af grene, der ragede ud over den bestemte form.

Knudebeskårne bytræer

Knudebeskæringen sker årligt med afskæring af årsskud, så der sker en knudedannelse i enden af grenene. Tilklipningen til størrelsen er sket før vækstsæsonen 2005 som en beskæring af grene, der ragede ud over den bestemte form. I forbindelse med beskæringen af årsskud før vækstssæsonen 2006 er det tillige sket en reduktion af antallet af grene med henblik på opbygning af grovere skelet af knudebærende grene.

Stynede bytræer

Styningen af Populus og Salix følges op af en årlig beskæring af årsskud med henblik på dannelse af en knude. Selve styningen skete før vækstsæsonen 2006 ved afskæring af stammen i 2,5 m´s højde.

Kugleformede og kegleformede bytræer

Træer der udvikler kugleformet krone foretages på det ene korrigerende beskæringsindgreb analogt til opbygningsbeskæring, det andet formklippes og det sidste er udbeskåret. Træer der udvikler kegle- og søjleformede træer foretages opstamning af det ene ekselmplar og der foretages korrigerende beskæringsindgreb analogt til opbygningsbeskæring. De øvrige to træer beskæres ikke. Derudover foretages fjernelse af vanris og vildskud.

År Opbygnings-beskårne Form
-klippede
Knude-beskårne Stynede Tidspunkt Udførende
2003 Udført Ikke udført Ikke udført December Palle Kristoffersen
2005 Udført Tildannet med saks Tildannet med saks Afskæring af stamme Februar Palle Kristoffersen
2006 Udført Med hækklipper Tildannelse fortsat Udført Februar Palle Kristoffersen / Oliver Bühler
2007 Ikke udført Med hækklipper Udført Udført Februar Palle Kristoffersen / Oliver Bühler
2008 Udført Med hækklipper Udført Udført Februar Palle Kristoffersen / Jørn Skov - Skovs Træpleje
2009 Ikke udført Med hækklipper Udført Udført Februar Jørn Skov - Skovs Træpleje
2010 Udført Med hækklipper Udført Udført Februar Jørn Skov - Skovs Træpleje
2011 Ikke udført Med hækklipper Udført Udført Februar Jørn Skov - Skovs Træpleje
2012 Ikke udført Med hækklipper Udført Ikke udført Februar Jørn Skov - Skovs Træpleje