Move Green Lab

Mand på stor trehjulet cykel i naturen
Det overordnede mål for projektet Move Green er at finde evidensbaserede løsninger på, hvordan man kan gøre naturen tilgængelig, så mennesker med fysiske funktionsnedsættelser kan få gode og sundhedsfremmende naturoplevelser.

Vi vil finde evidensbaserede praktiske løsninger på, hvordan målgruppens sundhed kan motiveres og fremmes gennem tilgængeligt design og spontan eller guidet brug af natur.

Move Green består af forskning i tilgængelig landskabsdesign, sundhed og brug af naturmiljøer samt etablering af et 1:1 forsøgslaboratorie ’Move Green Lab’, som kan benyttes til formidling og undervisning. Resultaterne fra forskningen kan således hjælpe praktikere med at implementere nye løsninger til mennesker med bevægelseshandicap rundt om i landet.

Move Green Lab vil blive etableret i Arboretet i Hørsholm. Arboretet er et unikt naturmiljø, som siden 1936 har været brugt til forskning og undervisning på Københavns Universitet. Området rummer i dag, foruden Danmarks største samling af træer og buske, også terapihaven Nacadia® og helseskoven Octovia®. Move Green Lab bliver således forankret i et allerede anerkendt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Move Green bygger videre på viden fra pilotprojektet ’Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap’. Læs mere om pilotprojektet.

Projektet har et samlet budget på 14 mio. kr. og er støttet af Bevica Fonden, 15. Juni Fonden, Lokale og Anlægsfonden og Nordea-fonden.

Vi søger…

Vi vil snart søge efter informanter til den indledende fase af Move Green, hvor vi vil undersøge, hvordan man skaber bedre rammer for oplevelser, fysisk aktivitet, og samvær i naturen, der kan fremme sundheden for mennesker med bevægelseshandicap.

Du inviteres med ud i naturen, hvor vi i mindre grupper vil afprøve forskellige stisystemer, hældninger, terræn og lignende. Vi vil spørge ind til dine oplevelser med at være i naturen og ind til, hvilke barrierer du oplever, og hvad der skal til for at overvinde dem.

Resultaterne skal bruges til at udarbejde æstetiske og funktionelle designløsninger og beskrive aktiviteter, der viser, hvordan privatpersoner og fagpersoner kan bruge naturen.

Hvem kan være med?

  • Alle med en eller anden form for bevægelseshandicap. Du skal dog kunne udtrykke dig om dine meninger om brug af naturen, men det er ikke noget problem, at du gør det via tegnsprog, tolk eller din assistent
  • Begge køn
  • Alle aldersgrupper: børn, teenagere, unge, midaldrende, ældre. Man skal blot være over 6 år gammel (for børn kræves tilladelse fra forældre/værge) og op til 80 år
  • Uanset om man bruger hjælpemidler eller ej
  • Uanset om man almindeligvis bruger naturen eller ej
  • Uanset ens styrke og kondition

Alle data vil blive behandlet fortroligt og anonymiseret i de resultater, der bliver offentliggjort. Vi vil altid spørge om lov, før vi bruger fotos med genkendelige personer. Ved børns deltagelse søger vi godkendelse hos forældrene først.

Hvornår sker det?

Hold øje med vores hjemmeside for mere information, tid og sted.