Move Green Lab

Mand på stor trehjulet cykel i naturen

Vi søger deltagere til forskningsprojektet;

Natur & sundhed for alle

Har du et bevægelseshandicap, og har du lyst til at komme ud i naturen og være med til at skabe ny viden om sammenhængen mellem natur og sundhed?

Københavns Universitet starter i foråret 2024 et forskningsprojekt i det kommende MOVE GREEN LAB, som vil undersøge sundhedseffekten af kontakt med naturen og brug af app-guidede naturoplevelser i et tilgængeligt naturmiljø. Som deltager i projektet er du med til at afprøve en udvalgt natursti i Arboretet Hørsholm, som rummer Danmarks største samling af træer og buske. Du vil også være med til at afprøve nyt forskningsudstyr under din tur i arboretet. Vi er interesseret i effekten af at være i naturen både med og uden en app, der guider dine oplevelser.

Projektopstart

April 2024 og løbende optag til september 2024.

Tidsforbrug

Et opstartsmøde samt en mødegang i Aboretet Hørsholm. Herefter fire uger på egen hånd i valgfri natur to timer om ugen.

Kriterie for deltagelse

Du er over 18 år og har et bevægelseshandicap, hvor du er gangbesværet og/eller bruger et hjælpemiddel til at bevæge dig såsom kørestol, stok, rollator eller scooter.

Tilmelding og information

Ulrik Sidenius, resonate@ign.ku.dk, tlf. 35 33 67 86.

Om Arboretet

Arboretet er et unikt naturmiljø, som siden 1936 har været brugt til forskning og undervisning på Københavns Universitet. Området rummer i dag, foruden Danmarks største samling af træer og buske og flere søer med et unikt dyreliv også terapihaven Nacadia® og helseskoven Octovia®.

I Natur & Sundhed for alle følger deltagerne den nye MOVE GREEN sti, som er en del af stisystemet i det kommende MOVE GREEN LAB. Stien er en tilgængelig rute på ca. 1,2 km, der snor sig gennem Arboretets varierede natur.

I Move Green projeket forsker Københavns Universitet i praktiske evidensbaserede løsninger, der gør naturen tilgængelig, så mennesker med fysiske funktionsnedsættelser kan få gode og sundhedsfremmende naturoplevelser, både gennem fysisk tilgængelighed og fortællinger om naturen.

Resultaterne fra forskningen kan hjælpe praktikere med at implementere nye løsninger til mennesker med bevægelseshandicap rundt om i landet.

Move Green bygger videre på viden fra pilotprojektet ’Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap’. Læs mere om pilotprojektet.