Bevægelseslaboratoriet – Københavns Universitet

Bevægelseslaboratoriet


Bevægelseslaboratoriet
sundhedsfremmende natur for alle

Mange mennesker med bevægelseshandicap er ufrivillige indemennesker, har dårligt helbred og er i risiko for social udsathed. Naturen har beviseligt en positiv effekt på menneskers sociale, fysiske og mentale sundhed. Derfor er formålet med projektet at undersøge og nedbryde de barrierer, der forhindrer målgruppen i at komme ud i naturen og får gavn af den.

Mange barrierer

Forprojektet er gennemført og konkluderer, at mennesker med bevægelseshandicap bruger naturen mindre en befolkningen som helhed, også selv om det bor meget tæt på. Naturoplevelser værdsættes, men de bevægelseshandicappede oplever mange barrierer, f.eks. dårlige stisystemer og manglende information om mulighederne. Det kan også føles lidt utrygt at færdes i naturen, så man skal også overvinde barrier hos sig selv.

Projektet viser også, at der stort set ikke findes studier eller forskning, der fokuserer på sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap. Desuden viste studiebesøg i Danmark, Sverige, Norge og Finland, at tilgængelighedsløsningerne ikke altid fungerede optimalt i praksis. Næste skridt er derfor at etablere Move Green Lab i Arboretet i Hørsholm. Det skal fungere som platform for at samle viden og udvikle løsninger, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at opleve naturen på tæt hold.

Læs mere

Resultaterne af forprojektet er publiceret i rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap og i to artikler:

Health-Promoting Nature Access for People with Mobility Impairments: A Systematic Review, International Journal of Environment Research and Public Health.

A nationwide Danish survey on the use of green space by individuals with mobility disabilities, Scandinavian Journal of Public Health.IGN’s natur, sundhed & design laboratorium

Bevægelseslaboratoriet vil sammen med Terapihaven Nacadia® og Helseskoven Octovia® indgå i IGNs Natur-, Sundheds- & Design Laboratorium.

Se også IGNs vidensportal, som henvender sig alle, der vil se eller dele viden og erfaringer om natur og sundhed www.natureandhealth.dk.