Om Move Green

Sø i Arboretet

Forskning har vist, at der er en positiv relation mellem natur og sundhed. Der er i dag evidens for, at natur og andre grønne områder har en positiv indvirkning på sundheden ved at opfordre til fysisk aktivitet, socialt fællesskab og mental restitution. Danskerne er generelt flittige til at komme ud i naturen, men samtidig er der en del mennesker, der sjældent eller aldrig besøger naturen og derfor ikke kan få gavn af denne sundhedsressource. Mennesker med fysiske funktionsnedsættelser er generelt udfordreret i forhold til deres mobilitet og dermed deres adgang til naturen.

Mobilitetsproblemer er også den hyppigst forekommende type af funktionsnedsættelser og omfatter derfor mange mennesker i alle aldre og af begge køn. Samtidig har denne gruppe langt flere livsstilssygdomme, er mere ensomme, overvægtige og dør i gennemsnit langt tidligere end resten af befolkningen. Naturen rummer i den sammenhæng et stort sundhedsfremmende potentiale for den enkelte, men også ud fra et samfundsøkonomiske perspektiv, og det er derfor vigtigt at sikre, at hele befolkningen har adgang til Danmarks natur.

Formålet med Move Green er at etablere en forskningsbaseret videns- og formidlingsplatform med afsæt i etablering af et 1:1 demonstrations-, forsknings- og afprøvningslaboratorium (Move Green Lab) i Arboretet i Hørsholm. Målet er at forske i design, sundhed og brug af naturmiljøer specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Konkret består Move Green af forskning, etablering af Move Green Lab, formidling og undervisning. Forskning inden for feltet er komplekst og udgøres af flere samvirkende faktorer, hvor de mest centrale er design af naturen, så den er sundhedsfremmende, menneskers sundhed og brugen af natur. Alle dele skal passe sammen for at kunne styrke de sundhedsfremmende kvaliteter. Vi vil i projektet forske i, hvordan disse faktorer sammensættes.

Forskningen består derfor af følgende 3 arbejdspakker:

Evidensbaseret sundhedsdesign (arbejdspakke 1)
Udvikling og effektstudie af et design, der skal være tilgængeligt, give mulighed for sundhedsfremmende aktiviteter, støtte rehabiliteringsprogrammer og fremme generel sundhed. Arbejdspakke 1 vil danne grundlaget for design og anlæggelse af Move Green Lab.

Sundhedsfremmende aktiviteter (arbejdspakke 2)
Udvikling og effektstudier af aktiviteter, der kan fremme oplevelser i naturen alene og sammen med andre samt bidrage til mental og social sundhed.

Rehabiliterende træningsprogrammer (arbejdspakke 3)
Udvikling og effektstudier af rehabiliterende træningsprogrammer i naturen for at fremme fysisk rehabilitering og social sundhed.