Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

Projektet ’Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap’ blev gennemført i 2016-2017, som et pilotprojekt forud for Move Green. I projektet undersøgte vi blandt andet, hvad der forhindrer mennesker med fysiske funktionsnedsættelser i at komme ud i naturen og få gavn af den. Projektet blev gennemført under ledelse af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Handicapidrættens Videnscenter, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet samt Institut for Idræt og Biomekanik og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Resultaterne fra projektet er opsigtsvækkende og viser blandt andet, at gruppen af danskere med fysiske funktionsnedsættelser ikke bruger naturen ligeså meget som resten af befolkningen. Dette vil vi forandre med vores nye projekt ved at bidrage med forskningsbaseret viden og retningslinjer, som på sigt vil medvirke til, at den danske natur bliver tilgængelig for alle.

Projektets idé og samfundsrelevans

Vi ved, at natur og grønne områder har en positiv indvirkning på sundheden ved at opfordre til fysisk aktivitet, socialt fællesskab og mental restitution.

Resultaterne fra pilotprojektet viste blandt andet, at mennesker med bevægelseshandicap:

  1. Bruger naturen mindre end generelbefolkningen på trods af, at de bor meget tæt på den
  2. Værdsætter naturoplevelser, og at disse bidrager til deres livskvalitet
  3. Oplever mange barrierer i relation til det at være i naturen: Egne barrierer, barrierer fra andre mennesker og barrierer udgjort af det fysiske miljø samt manglende information
  4. Generelt har større fysiske og psykiske helbredsudfordringer end generalbefolkningen

Man fandt også, at:

  1. En del designløsninger i praksis ikke fungerer optimalt eller ikke svarer til målgruppens præferencer
  2. Evaluering af projekter oftest foretages af bygherre, og sjældent kommunikereres tilbage til tegnestuerne
  3. Forskning fokuseret på evidensbaseret viden om sundhedsdesign for målgruppen er mangelfuld
  4. Forskning indenfor feltet er begrænset, og at kvaliteten er lav
  5. Der efterspørges kompetenceudviklende kurser, som styrker fagpersoners arbejde med målgruppen i naturen

Næste skridt er derfor at etablere Move Green Lab i Arboretet i Hørsholm, hvor vi kan indsamle viden og udvikle løsninger, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at opleve naturen på tæt hold.

Rapporten fra pilotprojektet blev udarbejdet i samarbejde Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet, Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Handicapidrættens Videnscenter, Bevica Fonden, 15. juni Fonden og Danske Handicaporganisationer.

Projektet blev finansieret af Bevica Fonden,15. Juni Fonden, Friluftsrådet og Miljø- og Fødevareministeriets Den Sociale Naturpulje.

Læs mere

Resultaterne fra forprojektet er publiceret i rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap og i to artikler: