Projektorganisation


Projektejer
Institutleder Vivian Kvist Johannsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet

Styregruppe
Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, IGN, KU
Marianne Kofoed, direktør, Bevica Gruppen
Else Mikkelsen, sekretariatschef, 15. Juni Fonden
Tony Bech, Danske Handicaporganisationer

Projektleder
Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, projektleder (IGN)

Projektgruppe
Ulrika K Stigsdotter, professor MSO, projektleder (IGN)
Ulrik Sidenius, post doc, ph.d., cand. hort. arch. (IGN)
Victoria Linn Lygum, adjunkt, ph.d., cand. hort. arch. (IGN)
Sus Sola Corazon, adjunkt, ph.d., cand. pæd. psych. (IGN)
Dorthe Varning Poulsen, adjunkt, ph.d., fysioterapeut (IGN)
Marie Christoffersen Gramkow, ph.d.-studerende, cand. hort. arch. (IGN)
Gaochao Zhang, ph.d.-studerende, cand. hort. arch. (IGN)

Finansiering
Move Green har et samlet budget på knap 14 mio. kr. og er støttet af:

Nordea-fonden med 4.517.000 kr.
Bevica fonden med 4.000.000 kr.
15. Juni Fonden med 2.583.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden med 2.000.000 kr.
Københavns Universitet med 900.000 kr.