Landskabsarkitektur og planlægning

Vores forskning og undervisning skaber grundlag for at planlægge, designe og forvalte bæredygtige bymiljøer og landskaber.

Landskabsarkitektur og planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi beskæftiger os med de udendørs rum, byens funktion, æstetik og bæredygtighed, grønne områders indhold og værdi, samspillet mellem mennesker og omgivelser, udviklingen i det åbne land, brugen af naturen og dens betydning.

Temaerne er blandt andet byomdannelse, kvaliteten af byrum, designteori, klimatilpasning, byer og landskabers udvikling, planlægningsprocesser, friluftsliv og naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Metoderne omfatter for eksempel rumlige analyser, spørgeskemaundersøgelser, historiske studier og analyser af geografiske og fysiske data.

Vi udvikler nye tilgange til planlægning, tekniske løsninger, designmetoder, forvaltningsredskaber og samarbejdsformer til gavn for samfundet. Formidling af viden til både forskere, fagfolk og befolkning er en afgørende del af arbejdet.

To care for our cities

What forms the future. Our cities, as of today, stands a challenge in adapting to the change in climate and growing need to build and live in a sustainable way.

SONIC Environment


Hanne Wiemann Nielsen, PhD Student

Sektionsleder

Henrik VejreHenrik Vejre
Professor MSOhv@ign.ku.dk 
Telefon: 35 33 18 19