Landskabsarkitektur og planlægning

I Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning arbejder vi med byer, grønne områder og det åbne land. Vores forskning danner grundlag for at planlægge, designe og forvalte velfungerende byer og landskaber. 

Landskabsarkitektur og planlægning

 

 

 

 

 

Vi forsker bl.a. i udviklingstendenser, design og udvikling af gode byer og landskaber, økonomisk effektiv park-og naturforvaltning, menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø, udvikling af planlægningsmetoder og -processer samt geografiske informationssystemer (GIS), der er et væsentligt tværgående arbejdsområde i sektionen.

Særlige temaer er f.eks. nye planredskaber i det åbne land, klimatilpasning af byer med særligt fokus på vand, naturens betydning for friluftsliv og sundhed, forvaltning af byernes grønne områder, styring af by- og regionaludvikling, landdistrikternes udvikling og omdannelse af urbane landskaber.

Vi er et tværfagligt forskningsmiljø med både danske og udenlandske ph.d.-studerende og gæsteforskere.

Hanne Wiemann Nielsen, PhD Student