Geologi

Vi forsker i Jordens fysiske struktur og historie, vulkaner og jordskælv, bevægelsen og kvaliteten af grundvand, de forskellige istider og hvordan landskaberne er blevet dannet gennem tiden.

De geologiske emner spænder vidt – fra sedimentologi og bassingeologi, kvartærgeologi, der er de sidste ca. 2,5 millioner år af Jordens historie – til palæontologi, som handler om livets udvikling fra dets opståen og frem til i dag.

Herudover forskes i hydrologi og herunder forekomst, bevægelse og kvalitet af grundvand, samt geologisk anvendt fysik, som bruges i kortlægning og forståelse af undergrunden. Desuden arbejder vi med petrologi – videnskaben om forekomsten og dannelse af bjergarter, og geokemi, som handler om de kemiske processer i geologiske forekomster på Jorden og andre planeter.

Henvendelser til sektionen

Jeanette Kreuger
Telefon: 35 32 15 20
jekr@ign.ku.dk

Sektionsleder

Nicolas Rudolph Thibault Nicolas Rudolph Thibault
Lektor
nt@ign.ku.dk
35 32 33 50

Mød os på