Geologi

Vi forsker i Jordens fysiske struktur og historie, vulkaner og jordskælv, bevægelsen og kvaliteten af grundvand, de forskellige istider og hvordan landskaberne er blevet dannet gennem tiden.

Geologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geologiske emner spænder vidt – fra sedimentologi og bassingeologi, kvartærgeologi, der er de sidste ca. 2,5 millioner år af Jordens historie – til palæontologi, som handler om livets udvikling fra dets opståen og frem til i dag.

Herudover forskes i hydrologi og herunder forekomst, bevægelse og kvalitet af grundvand, samt geologisk anvendt fysik, som bruges i kortlægning og forståelse af undergrunden.

Desuden arbejder vi med petrologi – videnskaben om forekomsten og dannelse af bjergarter, og geokemi, som handler om de kemiske processer i geologiske forekomster på Jorden og andre planeter.

Sektionsleder

Karsten Høgh Jensen
Professor

khj@ign.ku.dk
35 32 24 84
28 75 24 84

Henvendelser til sektionen

Mikala Heckscher
Sektionssekretær
Telefon: +45 35 32 57 36
mikala@ign.ku.dk

Ansatte

Sektion for Geologi

Publikationsliste

Publikationsliste for Geologi