Geologi

Vi forsker i Jordens fysiske struktur og historie, vulkaner og jordskælv, bevægelsen og kvaliteten af grundvand, de forskellige istider og hvordan landskaberne er blevet dannet gennem tiden.

Geologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geologiske emner spænder vidt – fra sedimentologi og bassingeologi, kvartærgeologi, der er de sidste ca. 2,5 millioner år af Jordens historie – til palæontologi, som handler om livets udvikling fra dets opståen og frem til i dag.

Herudover forskes i hydrologi og herunder forekomst, bevægelse og kvalitet af grundvand, samt geologisk anvendt fysik, som bruges i kortlægning og forståelse af undergrunden. Desuden arbejder vi med petrologi – videnskaben om forekomsten og dannelse af bjergarter, og geokemi, som handler om de kemiske processer i geologiske forekomster på Jorden og andre planeter.

En verden af muligheder

Carsten Albrechtsen, geolog i Rambøll Danmarks


Kasper H. Lundvig, Ph.d.-studerende


Sabrina Jensen, Hydrogeolog


Ph.d. og cand. scient i geologi Charlotte Dyhr


Ida B. Karlsson, Ph.d. i geologi