Geofysik – Københavns Universitet

IGN > Forskning > Geologi > Geofysik

Geofysik

Forskergruppen Geofysik arbejder med studier af Jordens indre ved anvendelse af fysiske metoder inklusiv seismologi, feltmetoder, geoelektriske metoder, georadar, geotermologi og geodynamisk modellering.

Vores fokus er på studiet af udviklingen af den kontinentale litosfære, kappestrukturen og de tektoniske processer, processer i forbindelse med sprækkedannelse, sedimentære bassiners struktur og dynamik, oceanbundsspredning og dannelse af kontinentale marginer, hydrogeofysiske og neotektoniske processer samt topografi.

Læs mere om forskergruppen på den engelske side