Sedimentary Systems

Forskergruppen i Sedimentary Systemer forsker i jordens sedimentære lagfølger for at rekonstruere fortidige miljøer, processer og livets udvikling.

Målet er at forstå jordens geo- og biologiske udvikling, klimahistorie og udviklingen af sedimentære bassiner.

Sedimentary Systems Bidart precession-cycles

Sedimentære systemer indeholder fundamental information om ændringer i klima, økologi, redox-udvikling, miljøpåvirkning og dynamisk processer på jordens overflade. Gruppen anvender en bred vifte af stratigrafiske, sedimentologiske, geomikrobiologiske, palæobiologiske, geokemiske og geofysiske metoder til at identificere og forstå sådanne ændringer.

Vi foretager analyser og synteser af sedimentære lagfølger baseret på feltarbejde, borehuller, seismisk data, laboratoriearbejde samt teoretisk modellering bassinparametre, palæoklima og –oceanografi.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Sedimentary Systems

Forskergruppeledere

Christoph Korte
Lektor
korte@ign.ku.dk
35322480
Nicole Posth
Lektor
nrep@ign.ku.dk
35 33 42 77