Skov, natur og biomasse

Vi forsker i træer og skovens biologi, økologi,
evolution og potentialer.

Vi arbejder med skov som et globalt økosystem men også med træers diversitet, naturforvaltning, genetik og udvikling af grønne teknologier

Skov, natur og biomasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skovene udgør de største terrestriske plantesamfund på kloden. Derfor er viden om bæredygtig udnyttelse af træernes biologi og skovenes økosystemer helt afgørende, når det handler om klimaforskning, udvikling af grønne teknologier, og den generelle forståelse af planters biologi og evolution.

Vi har i vores forskning en naturvidenskabelig og eksperimentel tilgang – med hele kæden fra økosystem via forvaltning til produkter. Vores forskning udvikler sig løbende, og vi fokuserer på områder, hvor vi kan gøre en forskel, bidrage til at skabe ny viden og bringe forskningen videre.

The CLIMAITE experimental research facility.

Emil Engelund Thybring, Postdoc

Hvad betyder et varmt efterår for vores træer?

Skovens dag - 20/3-2019

Sektionsleder

vivian Kvist JohannsenVivian Kvist Johannsen
SeniorforskerE-mail: vkj@ign.ku.dk
Tel.: +45 353-31699
Mobil: +45 20300969

Henvendelser til sektionen

Isabella Sokoler
Sektionssekretær
Telefon: +45 3533 2574
E-mail: isso@ign.ku.dk