Skov, natur og biomasse

Vi forsker i træer og skovens biologi, økologi, evolution og potentialer. Vi arbejder med skov som et globalt økosystem men også med træers diversitet, naturforvaltning, genetik og udvikling af grønne teknologier.

Skovene udgør de største terrestriske plantesamfund på kloden. Derfor er viden om bæredygtig udnyttelse af træernes biologi og skovenes økosystemer helt afgørende, når det handler om klimaforskning, udvikling af grønne teknologier, og den generelle forståelse af planters biologi og evolution.

Vi har i vores forskning en naturvidenskabelig og eksperimentel tilgang – med hele kæden fra økosystem via forvaltning til produkter. Vores forskning udvikler sig løbende, og vi fokuserer på områder, hvor vi kan gøre en forskel, bidrage til at skabe ny viden og bringe forskningen videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skov- og Landskabsøkologi

Sektionsleder

Inger Kappel Schmidt
Professor

35 33 16 68
iks@ign.ku.dk

Skov og Bioressourcer

Sektionsleder

Thomas Nord-Larsen
Seniorforsker
35 33 17 58
40 32 43 94
tnl@ign.ku.dk