Skovdyrkning, Træer og Bioressourcer

Forskergruppen arbejder med skovøkosystemer, deres interaktioner med de omkringliggende landskaber, samt funktionen af det enkelte træ. Det overordnede mål er at styrke vores forståelse af hvordan og hvorfor skovforvaltning, skovdyrkning og klimaforandringer påvirker træer og skove, deres produktion, kulstofbalancer og lagre, samt biodiversitet.

Mere specifikt omfatter vores forskning:

  • Skovdyrkning og skovforvaltning
  • Træer og skove i relation til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer
  • Økosystem genopretning og restaurering
  • Overvågning af skove og vurdering af deres udvikling, produktivitet, kulstofbalancer, sundhed og biodiversitetsindikatorer
  • Systemanalyse af skove og træressourcer
  • Bæredygtighedsregulering af skove og biomasse
  • Træets biologi og dendroøkologi
  • Anvendelse af træ og andre bioressourcer
  • Innovation og industri dynamik i bioressource udnyttelse fra et cirkulær økonomi perspektiv
  • Geopolitik og ressourceudnyttelse i Danmark og globalt

Læs mere på den engelske hjemmeside.