Geografi

Vi forsker inden for en lang række af geografiens fagområder. Det gælder bl.a. byplanlægning, migration, kystsikring, klima- og landskabsanalyser og geomorfologi.

Geografi

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder bl.a. med byplanlægning, regional udvikling, arbejdsmarkedsrelationer, arealanvendelse, varekædeanalyse samt fattigdom og migration i ulande set i et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Inden for naturgeografien arbejder vi med kystsikring, jordbundskortlægning og klimaanalyser.

Når det gælder miljøgeografien, har vi fokus på forvaltning af naturressourcer samt landskabsanalyse set ud fra både et natur- og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Vores geoinformatikerne arbejder med at bruge IT-værktøjer til at behandle og analysere store mængder af rumlige data samt med at finde nye anvendelser af satellitbilleder som f.eks. forudsigelse af fødevaremangel.

Et ph.d. -projekt - Kristian Bothe