By- og landskabsudvikling samt geoinformatik

Forskergruppens overordnede forskningsfelt handler om urbanisering, landskabsforandringer, strategisk planlægning samt geografiske informationssystemer og geoinformatik.

sydhavnen bryggerbroen

Aktuelle forskningstemaer i gruppen er forandringer i arealanvendelse, by- og regionaludvikling, industrielle og beskæftigelsesmæssige forandringer samt integreret planlægning og ‘governance'. GIS anvendes til rumlig analyse og optimering, og der forskes i innovativ processering af digitale geodata og integration af GIS-baserede metoder i planprocessen.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Transformation of Cities and Landscapes - Geoinformatics

Forskergruppeleder

Høgni Kalsø HansenHøgni Kalsø Hansen
Lektor

E-mail: Hh@ign.ku.dk
Tel.: +45 35 32 25 65