By- og landskabsudvikling samt geoinformatik

Forskergruppens overordnede forskningsfelt handler om urbanisering, landskabsforandringer, strategisk planlægning samt geografiske informationssystemer og geoinformatik.

By- og landskabsudvikling samt geoinformatik

Aktuelle forskningstemaer i gruppen er forandringer i arealanvendelse, by- og regionaludvikling, industrielle og beskæftigelsesmæssige forandringer samt integreret planlægning og ‘governance'. GIS anvendes til rumlig analyse og optimering, og der forskes i innovativ processering af digitale geodata og integration af GIS-baserede metoder i planprocessen.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Transformation of Cities and Landscapes - Geoinformatics

Forskergruppeleder

Lars WintherLars Winther
ProfessorE-mail: lw@ign.ku.dk
Tel.: +45 353-22554