Terrestrisk økosystemanalyse

Forskergruppen Terrestrisk økosystemanalyse arbejder med klima, hydrologi og jord i terrestriske økosystemer.
Feltforsøg med snehegn i Blæsedalen, Disko (Greenland).
Photo: Charlotte Sigsgaard.

Forskergruppen arbejder med klima, hydrologi og jord i terrestriske økosystemer. Forskningen i gruppen tager udgangspunkt i dynamiske processer i både naturlige og menneskeskabte systemer.

Vi arbejder på tværs af breddegrader på tropiske, danske, arktiske og antarktiske lokaliteter, hvor vi studerer økosystemprocesser i felten, i laboratoriet og med modellering.

Læs mere  på den engelske hjemmeside

Terrestrial Ecosystem Analysis Group

ForskergruppelederThomas Friborg
Professor
tfj@ign.ku.dk
35 32 25 74