Terrestrisk økosystemanalyse

Forskergruppen Terrestrisk økosystemanalyse arbejder med klima, hydrologi og jord i terrestriske økosystemer.

Terrestrisk økosystemanalyse

Forskningen i gruppen tager udgangspunkt i dynamiske processer i både naturlige og menneskeskabte systemer.

Vi arbejder på tværs af breddegrader på tropiske, danske, arktiske og antarktiske lokaliteter. Vores forskning har afsæt i en kvalitativ og kvantitativ analyse af konkrete processer, hvor processer og proceshastigheder måles både i felten, i mere eller mindre kontrollerede felter, i laboratoriet og via modellering.

Læs mere  på den engelske hjemmeside

Terrestrial Ecosystem Analysis Group