Miljø og samfund i udviklingslande

Forskergruppen arbejder for at fremme forståelsen af globaliseringsprocesser og humane aspekter af globale miljøændringer i udviklingslande.

Miljø og samfund i udviklingslande. Foto Torben Birch-Thomsen

Forskningen fokuserer på rumobservationer af jordens arealdække, forvaltning af naturressourcer, forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer samt samfundsmæssige processer i rurale og urbane områder (migration, erhvervsudvikling, land-by relationer). Forskergruppen anvender både kvantitative og kvalitative metoder, og tværfaglighed prioriteres højt.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Environment and Society in Developing Countries

Forskergruppeleder

Jytte Agergaard
ProfessorE-mail: ja@ign.ku.dk
Tel.:+45 35 32 25 67