Miljø og samfund i udviklingslande – Københavns Universitet

IGN > Forskning > Geografi > Miljø og samfund i udv...

Miljø og samfund i udviklingslande

Forskergruppen arbejder for at fremme forståelsen af globaliseringsprocesser og humane aspekter af globale miljøændringer i udviklingslande.

Miljø- og samfund i udviklingslande

Forskningen fokuserer på rumobservationer af jordens arealdække, forvaltning af naturressourcer, forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer samt samfundsmæssige processer i rurale og urbane områder (migration, erhvervsudvikling, land-by relationer). Forskergruppen anvender både kvantitative og kvalitative metoder, og tværfaglighed prioriteres højt.

Læs mere om forskergruppen på den engelske hjemmeside