Miljø og samfund i det globale syd

Forskergruppen arbejder for at fremme forståelsen af globaliseringsprocesser og humane aspekter af globale miljøændringer i det globale syd.

Forskningen fokuserer på rumobservationer af jordens arealdække, forvaltning af naturressourcer, forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer samt samfundsmæssige processer i rurale og urbane områder (migration, erhvervsudvikling, land-by relationer). Forskergruppen anvender både kvantitative og kvalitative metoder, og tværfaglighed prioriteres højt.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Environment and Society in the Global South