Miljø og samfund i udviklingslande – Københavns Universitet

IGN > Forskning > Geografi > Miljø og samfund i udv...

Miljø og samfund i udviklingslande

Forskergruppen arbejder for at fremme forståelsen af globaliseringsprocesser og humane aspekter af globale miljøændringer i udviklingslande.

Miljø- og samfund i udviklingslande

Forskningen fokuserer på observationer af Jorden, kompleksiteten af arealanvendelse og ændringer i Jordens arealdække, forvaltning af naturressourcer, subsistensstrategier og samfundsmæssige processer. Dette indebærer urbanisering, migration and forbindelser mellem land-/rurale og byområder, industrialiseringsprocesser og organisering af agro-industri, små-skala minedrift samt forebyggelse og tilpasning af klimaforandringer. I sin forskning anvender gruppen både kvantitative og kvalitative metoder, og tværfagligheden prioriteres højt.

Sammen med en række internationale samarbejdspartnere og ekstern finansiering, er gruppen aktiv i et stort antal forskningsprojekter.

Læs mere om forskergruppen på den engelske hjemmeside

Environment and Society in Developing Countries.