Geomorfologi, processer og landskaber

Vi arbejder med studier af recente sedimentære transportprocesser, morfologi og strategrafi for at kunne beskrive tolke og opstille modeller for landskabers dannelse.

Foto Kent Pørksen

Forskergruppen Geomorfologi, processer og landskaber arbejder med tidsskalaer fra sekunder til årtusinder, og vores arbejdsfelt omhandler dannelse af sandklitter, kystzonens morfologi og dynamik, fluviale studier og palæogeografiske rekonstruktioner af holocæne og pleistocæne glaciale og interglaciale miljøer.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Geomorphology, processes and landscapes

Forskergruppeleder


Thorbjørn Joest Andersen
Professor
tja@ign.ku.dk
35 32 25 03