Geomorfologi, processer og landskaber

Vi arbejder med studier af recente sedimentære transportprocesser, morfologi og strategrafi for at kunne beskrive tolke og opstille modeller for landskabers dannelse.

Foto Kent Pørksen

Forskergruppen Geomorfologi, processer og landskaber arbejder med tidsskalaer fra sekunder til årtusinder, og vores arbejdsfelt omhandler dannelse af sandklitter, kystzonens morfologi og dynamik, fluviale studier og palæogeografiske rekonstruktioner af holocæne og pleistocæne glaciale og interglaciale miljøer.

Read more about the research group on the English website:
Geomorphology, processes and landscapes

Forskergruppeleder


Thorbjørn Joest Andersen
Professor
tja@ign.ku.dk
35 32 25 03