Skov, genetik og diversitet

Vi studerer genetiske processer og strukturer på forskellige hierarkiske niveauer på udvalgte plantearter - fra individet, populationer til økotyper og arter.

Et af de centrale emner for vores forskning er tilpasningsevne til klima, skadevoldere og/eller dyrkningssystemer.

skov, genetik og diversitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores forskningsprojekter kombinerer ofte floristiske registreringer (nye og gamle), taksonomi, dyrkningsforsøg og DNA analyser. Mange studier er knyttet til lokalt hjemmehørende arter, men vi studerer også eksotiske plantearter - plantet til pyntegrønt, tømmer eller bioenergi.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Forest Genetics and Diversity