Skov, genetik og diversitet

Vi studerer genetiske processer og strukturer på forskellige hierarkiske niveauer på udvalgte plantearter - fra individet, populationer til økotyper og arter.

Et af de centrale emner for vores forskning er tilpasningsevne til klima, skadevoldere og/eller dyrkningssystemer.

skov, genetik og diversitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores forskningsprojekter kombinerer ofte floristiske registreringer (nye og gamle), taksonomi, dyrkningsforsøg og DNA analyser. Mange studier er knyttet til lokalt hjemmehørende arter, men vi studerer også eksotiske plantearter - plantet til pyntegrønt, tømmer eller bioenergi.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Forest Genetics and Diversity

Forskergruppeleder

Erik Dahl KjærBillede af Erik Dahl Kjær
ProfessorE-mail: edk@ign.ku.dk
Tel.: +45 353-31624
Mobil: +45 21419212

Netværk og samarbejde

FRØKILDEUDVALG
IGN arbejder aktivt med at kvalitetssikre og udpege frøkilder til landskabet, og er sekretariat for det danske frøkildeudvalg under Plantedirektoratet.
Find frøkildeudvalgets lister over frøkilder

Træ- og busksamlinger