Skov, genetik og diversitet

Vi studerer genetiske processer og strukturer på forskellige hierarkiske niveauer på udvalgte plantearter - fra individet, populationer til økotyper og arter.

Et af de centrale emner for vores forskning er tilpasningsevne til klima, skadevoldere og/eller dyrkningssystemer.

 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arbejder aktivt med at kvalitetssikre og udpege frøkilder til landskabet, og er sekretariat for det danske Frøkildeudvalg under Plantedirektoratet.

Frøkildeudvalget udpeger sunde og hårdføre frøkilder af de buske og træer, der bruges i landskabet f.eks. til læhegn, vildtremiser, randplantninger, i parker og langs veje. Frøkilderne bruges som udgangspunkt for produktionen af planter til salg.

Frøkildeudvalgets liste over udpegede og fremavlede frøkilder til landskabet

Større træer og skovtræer skal godkendes

Et direktiv fra EU betyder, at frø og planter af de fleste skovtræer og andre store træer skal godkendes af myndighederne. Det gælder bl.a. fuglekirsebær, avnbøg og spidsløn. NaturErhvervsstyrelsen har ansvaret, og arbejdet udføres af Kåringsudvalget.

Frøkildeudvalgets liste over kårede frøkilder af skovtræer og andre større træer (EU-arter)

Anbefalinger til valg af frøkilder findes på plantevalg.dk. Plantevalg.dk er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

PDF-dokumenterne er henvendt til fagpersoner og ikke gjort tilgængelige. 

 

 

 

 

 

 

Vores forskningsprojekter kombinerer ofte floristiske registreringer (nye og gamle), taksonomi, dyrkningsforsøg og DNA analyser. Mange studier er knyttet til lokalt hjemmehørende arter, men vi studerer også eksotiske plantearter - plantet til pyntegrønt, tømmer eller bioenergi.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Forest Genetics and Diversity

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Albin Lobo Adjunkt +4535320633 E-mail
Anders Ræbild Lektor +4535331619 E-mail
Athina Koutouleas Postdoc +4535326583 E-mail
Carsten Tom Nørgaard Skovarbejder +4535331644 E-mail
Chatchai Kosawang Lektor +4535337960 E-mail
Dimitra Sergiadou Videnskabelig assistent   E-mail
Erik Dahl Kjær Professor +4535331624 E-mail
Feng Long Videnskabelig assistent   E-mail
Hans Peter Ravn Lektor emeritus +4535331663 E-mail
Helle Jakobe Martens Lektor +4528960218 E-mail
Iben Margrete Thomsen Seniorrådgiver +4535331664 E-mail
James Doonan Adjunkt +4535337259 E-mail
Jens-Peter Barnekow Lillesø Seniorforsker +4535331657 E-mail
Jill Katharina Olofsson Adjunkt   E-mail
Jing Xu Adjunkt +4535337820 E-mail
Jon Kehlet Hansen Seniorforsker +4535331635 E-mail
Jørgen Bo Larsen Professor emeritus +4535331688 E-mail
Karelle Rheault Ph.d.-stipendiat +4535324304 E-mail
Kristina Egholm Hansen Videnskabelig assistent +4535331967 E-mail
Lars Graudal Seniorrådgiver +4535331616 E-mail
Lars Nørgaard Hansen Forsker +4535336160 E-mail
Lars Schmidt Seniorrådgiver +4535331639 E-mail
Lene Hasmark Andersen Laborant +4535331838 E-mail
Lene Rostgaard Nielsen Professor +4535331629 E-mail
Maxi Kristin Marie Müssig Videnskabelig assistent   E-mail
Morten Alban Akademisk medarbejder +4520921568 E-mail
Ole Kim Hansen Lektor +4535331647 E-mail
Søren Moestrup Specialkonsulent +4535331651 E-mail
Timothy Robert Dowse Skovarbejder +4535331642 E-mail
Ulrik Braüner Nielsen Seniorforsker +4535331652 E-mail

Specialestuderende

Navn
Louise Friis Klamer Martina Stoop Mia Lodahl Madsen Mikkel Gantzler
Melissa Maria Wannenmacher Stefanie Breder

Forskergruppeleder

Erik Dahl KjærBillede af Erik Dahl Kjær
Professoredk@ign.ku.dk
35 33 16 24
21 41 92 12

Busk og træsamlinger

Vi driver Arboretet i Hørsholm
og vi samarbejder omkring
Det Grønlandske Arboret i Narsursuaq