Biogeokemi

Forskergruppen undersøger biogeokemi i skove og natur, der er under forandring.

Biogeokemi

Mere information om Biogeokemi

Læs mere om forskergruppen på den engelske hjemmeside Biogeochemistry