Bioressourcekemi og –teknologi

Vi forsker i både grundlæggende og anvendelsesmæssige områder inden for biomasse og bioenergi

Den nuværende største kilde til vedvarende energi er biomasse, og behovet for biomasse til at erstatte fossilt olie, gas og kul vil fortsat øges efterhånden som klimaændringer sker og fossile ressourcer udtømmes. Vi forsker derfor i udnyttelse af biomasse, lige fra at dyrke biomassen på marken og i skoven til den endelige anvendelse til energi, kemikalier og materialer.

 

 


Læs mere  på den engelske side

Bioresource Chemistry and Technology

Forskergruppeleder

Lisbeth Garbrecht Thygesen
Professor


lgt@ign.ku.dk
35 33 17 33