Økologi og naturforvaltning

Forskergruppen arbejder med biodiversitet og habitater for flora og fauna i skoven, landskabet og i byen gennem undervisning, anvendt og grundvidenskabelig forskning.

Økologi og naturforvaltning

Vi undersøger økosystemers struktur og funktion, deres interaktioner med såvel naturlige som menneskeskabte ydre påvirkninger samt en række samspillende faktorer som pleje/forvaltning, vand, klima, jordbund, arter og næringsstatus, der er afgørende for at bevare naturtyperne.

Et af forskergruppens væsentlige mål er at udvikle metoder, der kan fremme mangfoldigheden i skoven, landskabet og byen samt være med til at genoprette skove og andre semi-naturlige økosystemer.

Vi har et særligt fokus på invasive arters interaktioner i økosystemerne samt klimaændringer, som truer den naturlige flora og fauna.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Ecology and Nature Management.

Forskergruppeleder


Sebastian Kepfer Rojas
Adjunkt
skro@ign.ku.dk
35334843