Tropiske træer og landskaber

Forskergruppen for Tropiske træer og landskaber arbejder med anvendt forskning , kapacitetsopbygning, træning og uddannelse inden for tropiske træer, skove og landskaber.

Tropiske træer og landskaber

Vi arbejder med udvikling og formidling af genetiske ressourcer i tropiske træer og buske med henblik på at skabe adgang til bedre frøkilder til alle former for træplanting og naturgenopretning, herunder agerskovbrug, skovplantager og restaurering af skove og landskaber i troperne.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Tropical Trees and Landscapes.