Tropiske træer og landskaber

Forskergruppen arbejder med anvendt forskning , kapacitetsopbygning, træning og uddannelse inden for tropiske træer, skove og landskaber.

Photo by Levi Morsy on Unsplash

Vi arbejder med udvikling og formidling af genetiske ressourcer i tropiske træer og buske med henblik på at skabe adgang til bedre frøkilder til alle former for træplanting og naturgenopretning, herunder agerskovbrug, skovplantager og restaurering af skove og landskaber i troperne.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Tropical Trees and Landscapes.

Forskergruppeleder

Lars GraudalLars Graudal
Senior rådgiverlgr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 16
Mobil: +45 30 66 35 20