Rum 2 - Fælled

Græs

Dette rum repræsenterer oplevelsesværdien Fælled, som har to grupper af naturkvaliteter. Den første handler om åbne flader, hvor den besøgende har udsigt over omgivelserne. Den anden består af naturkvaliteter, som relaterer sig til overflader og faciliteter til boldspil.

Rummet har en langstrakt rektangulær form, og gulvet er plant med klippet græs. Langsidernes vægge består af busk- og træbevoksning. I hver ende af arealet er der åbent med udsigter, den ene mod Ubberød Dam og den anden mod hovedstien.

Fælled

To bænke står langt fra hinanden i rummet. Den ene bænk er placeret, så den besøgende får en god udsigt over rummet, og den anden så man får en udsigt over Ubberød Dam, som afgrænser Arboretet mod vest. Rummets åbenhed gør, at det kan bruges til flere aktiviteter, f.eks. fodbold

.