Rum 3 - Artsrigt

Trægren med bær

Dette rum repræsenterer oplevelsesværdien Artsrigt. Her kan den besøgende finde mange former for liv. Rummets vægge består af træer og buske. Gulvet har en svag hældning, rig flora og en lille dam. Rummet er fyldt med bevoksning og kan næsten føles trangt. Indgangen og udgangen er mellem sort-hvide birkestammer.

Der findes en stor artsrigdom med flere forskellige slags træer, buske, stauder, græs, urter og løgvækster. Planterne varierer i farver og tekstur på barken, størrelse, form og farve på bladene og blomstrer på forskellige tidspunkter. De tiltrækker også forskellige slags insekter og smådyr som egern. Den lille dam lokker insekter, frøer og salamandere til. Og de tiltrækker andre dyr som fugle, små gnavere og ræve. Fuglekasserne skulle også gerne tiltrække forskellige fugle.

Bænk i skov

Den dominerende oplevelsesværdi i dette rum er Artsrigt, som klassificeres som kraftig. Andre oplevelsesværdier, som svagt kan identificeres, er Fristed, Rumligt og Fred - fyldt. Rummets type kan karakteriseres som Lysning.