Rum 8 - Fristed

Klatretræ

Dette rum repræsenterer oplevelsesværdien Fristed. Denne oplevelsesværdi varierer lidt, alt efter om den besøgende er et barn eller en voksen. For børn handler det meget om at kunne lege frit og trygt. For voksne handler det om, at man vover at lade sit barn lege frit og kan holde øje med barnet. Eller at man kan sidde og betragte andre, der er aktive. Derfor er rummet diskret opdelt i to. Rummet, som stien leder igennem, er først og fremmest for voksne, møbleret med to mindre bænke. Bagved findes en tæt bøgebevoksning, som først og fremmest er barnets territorium, bl.a. med en hængebøg, hvis krogede grene inviterer til klatring.

Bænke til betragtning

Rummet har en tydelig afgrænsning med mange buske, som også skaber ‘beskyttelse i ryggen’. I dette rum udgøres ’legeredskaberne’ af det storslåede klatretræ