Maiken Vienberg Engelhardt

Maiken Vienberg Engelhardt

Akademisk medarbejder FU

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og bioressourcer
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-0A-AM12
Telefon: +4535337335
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: mahi@ign.ku.dk