Ludovica D'Imperio

Ludovica D'Imperio

Forskningskoordinator

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov- og landskabsøkologi
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-0A-AM26
Telefon: +4535336298
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: ldi@ign.ku.dk