Carsten Tom Nørgaard

Carsten Tom Nørgaard

Skovarbejder

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og bioressourcer
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-1-F127
Telefon: +4535331644
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: catn@ign.ku.dk