Steen Færgemann Hansen

Steen Færgemann Hansen

Specialkonsulent

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov- og landskabsøkologi
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-0A-FM27
Telefon: +4535336972
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: sfh@ign.ku.dk