Anton Stahl Olafsson

Anton Stahl Olafsson

Lektor

Medlem af:

Nuværende og tidligere stillinger:

 

2018-

Lektor i friluftsliv og grønne områder. Sektion for landskabsarkitektur og   planlægning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet.

2013-2018:

Adjunkt. I sektionen for landskabsarkitektur og   planlægning. På Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning(IGN).   Københavns universitet

2012-2013:

Post doc. For Skov og Landskab (nuværende IGN),   Københavns universitet. Med fokus på Bikeability, projektet er finansieret af   dansk strategiskforskningsråd. Stillingen indebærer research omhandlende   mulighederne for cykling i Danmark og undervisning.

2011-2011:

Videnskabelig assistent. For Skov og Landskab (IGN)   Københavns universitet. 3 måneders ansættelse på Bikeability projektet (WP1).   Arbejdet bestod af uddybning, udvikling og distribution af en repræsentativ   survey omkring folks transport- og cykelvaner. 5.122 voksne deltog i denne   survey.

2008-2011:

Ph.D. og medlem af lærerstab for Skov og Landskab   (IGN) Københavns universitet.

2007-2008:

Videnskabelig assistent (fuld tid), for Skov og   Landskabe Københavns universitet. Var med i anden fase af en EU-finansieret   Interreg IIIa projekt: “The landscape as a resource, scenarios and strategies   for a sustainable development in the Sound region”. Projektet blev fortaget   af regionale og lokale planlægningsautoriteter fra Danmark og Sverige, og forskere   fra danske og svenske landbrugsuniversiteter.

2006-2006:

Videnskabelig assistent (deltid). Institut for   geografi og international udviklings studier, Roskilde universitet.

2004-2006:

Videnskabelig assistent (fuld tid) for Dansk Center   for Skov, Landskab og Planlægning (Den Kgl. Veterinær- og landbohøjskole). Projektansat   for et EU-finansieret Interreg IIIa projekt “The landscape as a resource,   scenarios and strategies for a sustainable development in the Sound region”.

Uddannelse:

 

2012:

Ph.D. taget på Københavns universitet, LIFE, Skov og   Landskab. PhD opgaven: GIS-based recreation experience mapping:   Development, Validation and Implementation

2007:

Kandidat i geografi og geoinformationsvidenskab,   afdeling for geografi og geologi, Københavns universitet, Danmark. Kandidat opgaven:   Recreation Experience Assessment and Landscape Character Assessment at   Municipality Level: Theoretical context, development and visions for   practical implementation in Frederikssund Municipality

Lærer ansvarsområder:

Kandidatkurset 'Nature Perception - Theories and Methods' og kandidatkurset 'Outdoor Recreation - Planning and Management'. Speciale vejledning og medvejleder på 2 phd'er.

Uddannelse

cand. scient Geografi & Geoinformatik, PhD

ID: 4223956