David Bille Byriel

David Bille Byriel

Postdoc

Jeg er Postdoc ved sektion for Skov- og Landskabsøkologi. Jeg arbejder på forskellige projekter omhandlende biodiversitet og naturforvaltning, særligt med fokus på arthropoder/insekter. Min forskning har til formål at undersøge effekten af forskellige naturforvaltningstiltag og arealanvendelse på biodiversitet vha. omfattende data fra feltindsamlinger foretaget primært i Danmark. For at belyse disse spørgsmål, benyttes både morfologisk og DNA (metabarcoding) analyse som redskaber til artsidentifikation. Jeg har morfologisk ekspertise inden for stankelben, svirrefluer og stikmyg, men jeg har interesse i de fleste aspekter af insekt-økologi. Derudover, er jeg interesseret i statistisk analyse af artssamfund med programmet R.

Mine nuværende projekter inkluderer: ’Silva Nova’, ’Græsning og biodiversitet - Grundlag for græsningsforvaltning’, og ’LIFE Forest Fit for Future (FORFIT)’. Silva Nova har bl.a. til formål at undersøge, hvordan biodiversiteten udvikler sig efter skovrejsning på landbrugsjord, og om denne proces kan accelereres ved at ændre jordens mikrobiom. I Græsning og biodiversitets projektet undersøger vi, hvordan helårsgræsning påvirker biodiversiteten af planter og forskellige insektgrupper over en produktivitetsgradient og vha. af frahegninger. Min rolle i FORFIT er at monitere og indsamle biodiversitetsdata til at understøtte forvaltningstiltag for nåleskov.

Foruden mine forskningsaktiviteter, underviser jeg på kurserne ’Feltkursus i Naturforvaltning’, ’Naturforvaltning og Biodiversitet’ og ’Biodiversity in Managed Forest’. Jeg vejleder også bachelor- og specialestuderende i emner vedr. insekt-økologi, naturforvaltning og biodiversitet.

ID: 167416491