Hans Peter Ravn

Hans Peter Ravn

Lektor emeritus

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331663Mobil: +4540431863

Siden 2014: Ansat som lektor ved Københavns Universitet.

1996-2013: Ansat som seniorforsker ved Skov & Landskab (senere KVL og nu KU). Ansættelsen har omfattet forskning, rådgivning og formidling vedrørende plantebeskyttelse indenfor skovbrug, juletræer og samt park og landskab. Biodiversitet i relation til jordbrugsproduktion,invasive arter og klimaændringer udgør en væsentlig del af arbejdsområdet

1993-96: Ansat som seniorforsker ved Statens Planteavlsforsøg (nu:Danmarks JordbrugsForskning), Afd. for Jordbrugszoologi.

Ansættelsen omfattede forskning, rådgivning og formidling indenfor alle sider af landbrugs- og havebrugszologien, herunder udvikling af bedømmelses- og varslingsredskaber inden for produktion i landbrug, havebrug og frugtavl.

1987-93: Ansat som videnskabelig medarbejder ved Statens Planteavlsforsøg (nu: Danmarks JordbrugsForskning), Afdelingen for Jordbrugszoologi. Samme arbejdsområder som ovenfor.

1987: Ansat som adjunktvikar ved Zoologisk Institut, KVL i et ledigt professorat i Land- og Havebrugszoologi. Forestod undervisning, ekskursioner og eksamen i faget Havebrugszologi på linien for Park og Landskab.

1983-87: Ansat ved Zoologisk Institut, KVL på forstzoologiske projekter vedrørende insekter, populationsdynamik, økologi, feromonanvendelse mv. Aflønnet af midler fra Forskningsråd, Nordisk Råd, Skovstyrelsen og Hedeselskabet.

1983: Cand. scient. i biologi (zoologi, populationsdynamik) fra Københavns Universitet.

Uddannelse

Lektor

ID: 4238183