Kamilla Stener Møller

Kamilla Stener Møller

Specialkonsulent

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 16 30

Medlem af:

Kamilla S. Møller har siden 2010 arbejdet i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på IGN. Hun er uddannet geograf fra Roskilde Universitet.

Kamilla arbejder med ledelsesbetjening i sektionen, og hjælper bl.a. med at koordinere og rammesætte den strategiske og organisatoriske udvikling. 

Desuden er hun tilknyttet forskellige forskningsprojekter og -centre, hvor hun arbejder som koordinator og faglig sekretær. Dette glæder for:

Center for Strategisk Byforskning. Udover Københavns Universitet består centret af forskere fra  Arkitektskolen Aarhus samt Aalborg Universitet. Læs mere på www.byforskning.dk

Center for Børn og Natur, der sætter fokus på børns brug af naturen. Centret består af følgende partnere: Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College, Aarhus Universitet, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Læs mere på www.centerforboernognatur.dk

Forskningsprojekt og forskernetværk om byudvikling og havvandsstigninger. Samarbejde mellem Københavns Universitet, DTU og Arkitektskolen Aarhus. Læs mere på: www.realdania.dk/projekter/byerne-og-det-stigende-havvand---forskning  samt www.realdania.dk/nyheder/2020/06/havvand-forskning-160620 

Kamilla har desuden arbejdet som programtkoordinator for forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber (www.fremtidenslandskaber.dk), som var et landsdækkende forskningsprogram, der i perioden 2013-2017 satte fokus på at forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. I perioden 2010-2013 var Kamilla koordinator for DIAPLAN (www.diaplan.dk), der handlede om integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab.  

ID: 32264495