Lise Byskov Herslund

Lise Byskov Herslund

Lektor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Samfund

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331926Mobil: +4535331926

Medlem af:

Jeg er lektor i afdelingen for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Jeg er uddannet geograf og arbejder bredt med by- og regionaludvikling og klimatilpasning både i Danmark, Europa og u-lande. Jeg arbejder gerne udfra et hverdagslivsperspektiv hvor fokus er på folks dagligdag og hvilke kapaciteter og muligheder lokalsamfund har for at mobilisere sig og kollektivt indgå i grønne projekter, klimatilpasning, udviklingsprojekter mm.

Jeg leder i øjeblikket et projekt om 'water sensitive cities' i Sydafrika der udforsker mulighederne for at gøre sydafrikanske byer mere modstandsdygtige overfor tørke og oversvømmelser via naturbaserede løsninger. Projektet ser både på fysiske løsninger og hvordan det kan blive til virkelighed. Min forskningsbidrag i projektet er omkring hvordan lokalbefolkningen kan tage del i udviklingen og vedligeholdelsen af de grønne løsninger.

Jeg arbejder også med projekter omkring landdistriktsudvikling og specielt hvordan og hvilken rolle lokalsamfund og civilsamfund spiller i udviklingen på landet. Her har jeg arbejdet med flygtninge i mindre byer og er nu i gang med projekt omkring borgerdrevne købmænd. 

Jeg har også igennem de sidste år været med i et projekt omkring frivillige grønne fællesskaber i udvalgte kommuner i Danmark.

Tidligere har jeg arbejdet med projektet ’Water Resilient Cities in Africa’ (FFU-projekt), der udforsker mulighederne for at bruge landskabet til at gøre byer i Afrika mere modstandsdygtige overfor oversvømmelser og tørke. Case-byerne er Dar es Salaam og Addis Ababa https://ign.ku.dk/english/research/landscape-architecture-planning/landscape-technology/water-green-africa/. Herudover arbejder jeg med mindre byer (stationsbyer) i Danmark og de udfordringer de står overfor som følge af strukturreformen og den generelle regionale udvikling. Mit fokus er hovedsagligt på ændrede livsformer og den sociale organisering i stationsbyerne.

Jeg er kursusansvarlig for 'Bysociologi - menneske, sted og by' og 'Bypolitik'; to bachelorkurser udbudt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og er også kursusansvarlig for kandidatkurset ’Motivation and Pro-environmental Behaviour’ i samarbejde med Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO). Jeg er også kursusansvarlig for kandidatkurset 'Theories of Urban Design' på landskabsarkitektuddannelsen.

Fra 2010-2013 var jeg work-package ansvarlig på EU FP-7 projektet Climate Change and Urban Vulnerability in Africa (CLUVA). Her var det specielt udvikling af indikatorer og typologier for identifikation af klimafølsomme områder i byer og en analyse af planlægning og governance i forbindelse med klimatilpasning og udvikling af vigtige tiltag i samarbejde med stakeholders fra Dar es Salaam i Tanzania, Addis Ababa i Etiopien og St. Louis i Senegal. www.cluva.eu

Tidligere har jeg arbejdet som Research og Education Advisor på et Danida finansieret projekt i Nepal (2007-2010). Projektet gik ud på at kapacitetsopbygge et Naturressource institut under Tribhuwan University. Det var kapacitetsopbygning indenfor forskning, undervisning og management. Herudover har jeg deltaget i Center for Strategisk Byforskning og stået for et forskningsprojekt om udflytning fra København til landområder og muligheder for at starte vidensintensive mikro-virksomheder på landet.

Min PhD omhandlede konsekvenserne af omstillingen fra plan- til markedsøkonomi for landområderne i de Baltiske lande.

ID: 6199362