Lone Søderkvist Kristensen

Lone Søderkvist Kristensen

Professor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331831Mobil: +4521443549

Medlem af:

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Strategisk planlægning, Landskabsplanlægning, Planlægning i det åbne land, Planprocesser, Planteori, Landskabspolitik, Arealudvikling, Landmanden som landskabsforvalter, Samarbejdsdrevet planlægning

ID: 4225742