Marina Bergen Jensen

Marina Bergen Jensen

Professor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331790Mobil: +4527244447

Medlem af:

Marina Bergen Jensen, professor mso i design og konstruktion af bylandskaber tilpasset klimaændringer. Ph.d. 2000, Københavns Universitet. Min hovedinteresse er at udvikle og dokumentere natur-baserede løsninger til klimatilpasning, miljøbeskyttelse og fremme af biodiversitet i byerne. Eksempler: i) Dobbeltporøs Filtrering, teknologi til rensning af regnafstrømning; patenteret; under videreudvikling til rensning af gråvand og røggaskondensat, ii) metoder til optimeret infiltration af regnafstrømning i lerjord, iii) design af landskaber til kombineret håndtering af regnvand og forbedring af naturkvaliteten, såkaldt bio-LAR, og iv) udvikling af Grøn Klimaskærm for fuldgyldig håndtering af regnafstrømning fra tagflader ved hjælp af evapotranspiration. Andre interesser vedrører aspekter omkring integration og implementering af natur-baserede løsninger i den urbane kontekst i bred forstand, f.eks. kortlægning af udfordringer og udvikling af effektive metoder indenfor samarbejde og innovation, byplanlægning og beslutningstagning, samt test af løsninger og videndeling. Jeg er ansvarlig for masteruddannelserne 'Urban Økosystemer - structures, functions and design' på KU, og 'Urban Water Management' i regi af SDC samt efteruddannelsen 'Klimatilpasning ved hjælp af Grønne Teknologier'. Jeg er p.t. vejleder eller medvejleder for 11 ph.d.-studerende.

ID: 4226705