Mikkel Fruergaard

Mikkel Fruergaard

Tenure Track Adjunkt

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Estuarie, Sedimenttransport, Sedimentologi, Facies, Havniveau, Havspejlsvariationer, Danmarks kyst, Kronologier, Optisk Stimuleret Luminescens (OSL), Kyst laguner, Kystmorfologi, Danske Vadehav, Storme, stormfloder

ID: 19203396